Bedecken Sie Ihre Augen mit der rechten Hand und sprechen Sie:
Schma Israel, A-donaj E-lohejnu, A-donaj Echad.

Der folgende Vers wird leise gesagt:
Baruch schem kwod malchuto leolam waed.

We'ahawta et A-donaj E-lohecha, bechol lewawcha, uwechol nafschecha, uwechol meodecha. Wehaju hadwarim haeleh ascher anochi mezawecha hajom, al lewawecha. Weschinantam lewanecha wedibarta bam, beschiwtecha bewejtecha, uwelechtecha baderech, uweschachbecha uwkumecha. Ukschartam leot al jadecha, wehaju letotafot bejn ejnecha. Uchtawtam al mesusot bejtecha, uwischarecha.

Wehaja im schamoa tischmeu el mizwotaji ascher anochi mezaweh etchem hajom, leahawa et A-donaj E-lohejchem ulawdo, bechol lewawchem uwechol nafschechem. Wenatati metar arzechem beito jore umalkosch, weasafta deganecha wetiroschcha we'jizharecha. Wenatati esew besadcha liwhemtecha, weachalta wesawata. Hischamru lachem pen jifte lewawchem, wesartem wa'awadtem E-lohim acherim wehischtachawitem lahem. Wechara af A-donaj bachem we'azar et haschamajim welo jihjeh matar we'ha'adama lo titen et jewula, wa'awadtem mehera meal ha'arez hatowa ascher A-donaj noten lachem. Wesamtem et dewaraj eleh al lewawchem weal nafschechem, ukschartem otam leot al jedchem wehaju letotafot bejn ejnechem. Welimadtem otam et bnejchem ledaber bam, beschiwtecha bewejtecha uwlechtecha baderech uweschachbecha uwkumecha. Uchtawtam al mesusot bejtecha uwischarecha. Lema'an jirbu jemejchem wimej wenejchem al ha'adama ascher nischba A-donaj la'awotejchem latet lahem, kimej haschamajim al ha'arez.

Wajomer A-donaj el Mosche lemor: Daber el benej Israel we'amarta alejhem we'asu lahem Zizit al kanfej bigdejhem ledorotam, wenatnu al Zizit hakanaf ptil tchelet. Wehaja lachem leZizit uritem oto, uschartem et kol mizwot A-donaj, wa'asitem otam, welo taturu acharej lewawchem we'acharej ejnechem ascher atem sonim acharejhem. Lema'an tiskeru wa'asitem et kol mizwotaji, wihitem kedoschim le'e-lohejchem. Ani A-donaj E-lohejchem ascher hozeti etchem me'erez Mizrajim lihjot lachem le'e-lohim, A-ni A-donaj E-lohejchem. Emet