Wehi Sche’amda, La’awotajnu Welanu Schelo Echad Bilwad, Amad Alejnu Lechalotejnu Ela Scheb’chol Dor WaDor Omdim Alejnu Lechalotejnu W’HaKadosch Baruch Hu Mazilenu Mijadam.