ב"ה

Daily Study: Hayom Yom

Inhalt anzeigen in :
Sorry, wir können die Seite nicht finden.
Keine Sorge, es wird weniger als 40 Jahre dauern, bis Sie wieder auf dem richtigen Pfad sind!
Besuchen Sie unsere Homepage
Oder besuchen Sie die Homepage von
Jüdische.Info

יום ראשון יב אלול (תש"ג)
שיעורים: חומש: תבוא,ראשון עם פירש"י.
תהילים: סו-סח. לד-לו.
תניא: יד. לעורר...'240' מעלה.המשך הגדול הידוע בשם "בשעה שהקדימו, תער"ב" התחיל אאמו"ר [אדוני אבי מורי ורבי] לאמרו יום א' דחגה"ש [דחג השבועות] תער"ב בליובאוויטש, וסיימו ש"פ [שבת פרשת] וירא תרע"ו ברוסטוב, במאמר המתחיל וה' אמר המכסה אני מאברהם. ובו קמ"ד מאמרים.

ויש בכתובים חלק שני שלא אמרו, ולא נחלק למאמרים.