ב"ה

Daily Study: Hayom Yom

Inhalt anzeigen in :
Sorry, wir können die Seite nicht finden.
Keine Sorge, es wird weniger als 40 Jahre dauern, bis Sie wieder auf dem richtigen Pfad sind!
Besuchen Sie unsere Homepage
Oder besuchen Sie die Homepage von
Jüdische.Info

שבת יא אלול (תש"ג)
שיעורים: חומש: תצא, שביעי עם פירש"י..
תהילים: ס-סה. לא-לג.
תניא: יג מה רב...בסוכה וגו'.

ש"פ [שבת פרשת] תצא תר"ג בשולחן קדוש היום הואיל הצ"צ [הצמח צדק] לאמר: עוה"ז [עולם הזה] הוא עלמא דשיקרא, לכן הנה גם בהטוב מעורב פסולת, וצריך בירור בדרך מלמטה למעלה ובדרך מלמעלה למטה. העוה"ב [העולם הבא] הוא עלמא דקשוט - הנה גם הדברים בדברי תורה המדברים בענינים הנראים לחסרון, הרי כמו שלומדים אותם בג"ע [בגן עדן] הם מעלה. - והתחיל לנגן, והראה בידו הקדושה לאות כי ינגנו אתו. בני הצ"צ [הצמח צדק] התחילו לנגן ואחריהם ענו כל החסידים בקול שיר שהלהיב הלבבות. - כשגמר לנגן אמר הצ"צ [הצמח צדק]: בעלמא דין איז דער טייטש פון דעם מאמר [סנהדרין צט. ב] הלומד תורה לפרקים אז ער לערענט תורה צייטענווייז. אין ג"ע [גן עדן] טייטשט מען דעם מאמר אז ער לערענט תורה און די תורה נעהמט איהם פאנאנדער, די דברי תורה דערנעמען איהם.