ב"ה

Daily Study: Hayom Yom

Inhalt anzeigen in :
Sorry, wir können die Seite nicht finden.
Keine Sorge, es wird weniger als 40 Jahre dauern, bis Sie wieder auf dem richtigen Pfad sind!
Besuchen Sie unsere Homepage
Oder besuchen Sie die Homepage von
Jüdische.Info

יום שישי י אלול (תש"ג)
שיעורים: חומש: תצא,שישי עם פירש"י.
תהילים: נה-נט. כח-ל.
תניא: וז"ש והי' ... כל חטאתם.גדולי זקני חסידי רבינו הזקן היו אומרים, אשר "יחידות" פירושו: קלאר, אפגעשטעלט, פאראיינציגט - מקור ג' פירושים אלו הוא בדרז"ל [בדברי רבותינו זכרונם לברכה]: שקלים פ"ו [פרק ו'] מ"ב [משנה ב'], יבמות ס"ב. א, בראשית רבה פ"ך [פרק כ'] -

זאת אומרת כי ענין היחידות הוא לברר את מצבו, ולקבוע אופן עבודתו בסור מרע ולקרב את המדות הטובות, ולהתקשר בהתאחדות גמורה ולמסור עצמו, איבערגעבען זיך מיט אלע רצונות.