ב"ה

Daily Study: Hayom Yom

Inhalt anzeigen in :

Die gewünschte Seite konnte nicht gefunden werden.


Bedauerlicherweise konnte die gewünschte Seite nicht gefunden werden. Entweder stimmt die URL-Adresse im Browser nicht oder die Seite ist nicht mehr aktuell. Bitte vergewissern Sie sich, dass die eingegebene URL-Adresse richtig ist bzw. probieren Sie es noch einmal diese Seite zu laden (F5-Taste).

Sollten Sie weiterhin Schwierigkeiten mit dem Aufrufen dieser Seite haben, lassen Sie es uns bitte wissen.

יום חמישי כה מנחם אב (תש"ג)
שיעורים: חומש: ראה,חמישי עם פירש"י.
תהילים: קיט, אשרי...מצותך מאד.
תניא: ו. והנה שופרי'...'קיב' במ"א.אאמו"ר [אדוני אבי מורי ורבי] כותב באחד ממכתביו: שמעתי בשם כ"ק [כבוד קדושת] אבותינו הקדושים זצוקללה"ה [זכר צדיק וקדוש לברכה לחיי העולם הבא] נ"ע [נשמתם עדן] זי"ע [זכותם יגן עלינו] שגם על בת צ"ל [צריך לומר] לתורה [ולחופה ומע"ט [ומעשים טובים]] ע"פ [על פי] מה שארז"ל [שאמרו רבותינו זכרונם לברכה] [ברכות יז. א] נשי במאי זכיין באיקרוי כו' ובאתנוי כו' ונטרין כו'.