ב"ה

Daily Study: Hayom Yom

Inhalt anzeigen in :
Sorry, wir können die Seite nicht finden.
Keine Sorge, es wird weniger als 40 Jahre dauern, bis Sie wieder auf dem richtigen Pfad sind!
Besuchen Sie unsere Homepage
Oder besuchen Sie die Homepage von
Jüdische.Info

יום חמישי כה מנחם אב (תש"ג)
שיעורים: חומש: ראה,חמישי עם פירש"י.
תהילים: קיט, אשרי...מצותך מאד.
תניא: ו. והנה שופרי'...'קיב' במ"א.אאמו"ר [אדוני אבי מורי ורבי] כותב באחד ממכתביו: שמעתי בשם כ"ק [כבוד קדושת] אבותינו הקדושים זצוקללה"ה [זכר צדיק וקדוש לברכה לחיי העולם הבא] נ"ע [נשמתם עדן] זי"ע [זכותם יגן עלינו] שגם על בת צ"ל [צריך לומר] לתורה [ולחופה ומע"ט [ומעשים טובים]] ע"פ [על פי] מה שארז"ל [שאמרו רבותינו זכרונם לברכה] [ברכות יז. א] נשי במאי זכיין באיקרוי כו' ובאתנוי כו' ונטרין כו'.