ב"ה

Daily Study: Hayom Yom

Inhalt anzeigen in :

Die gewünschte Seite konnte nicht gefunden werden.


Bedauerlicherweise konnte die gewünschte Seite nicht gefunden werden. Entweder stimmt die URL-Adresse im Browser nicht oder die Seite ist nicht mehr aktuell. Bitte vergewissern Sie sich, dass die eingegebene URL-Adresse richtig ist bzw. probieren Sie es noch einmal diese Seite zu laden (F5-Taste).

Sollten Sie weiterhin Schwierigkeiten mit dem Aufrufen dieser Seite haben, lassen Sie es uns bitte wissen.

יום חמישי ד מנחם אב (תש"ג)
שיעורים: חומש: דברים, חמישי עם פירש"י.
תהילים: כג-כח.
תניא: ומה שמשבחים...'200' היא מיד.

מיט דער גרעסטער הארעוואניע קען מען ניט פארדינען קיין איין סענט מעהר וויפיל השי"ת [השם יתברך] האט אפגעשטעלט, אז דער און דער מענש זאל פארדינען. מען בעדארף טאן וויפיל עס איז נויטיג, אבער מען מוז געדיינקען, אז די גאנצע ארבעט, איז מער ניט ווי א טפל, דער עיקר איז די ברכה פון השי"ת [השם יתברך], און די ברכה פארדינט מען ווען מען איז א ערליכער איד: תפלה בצבור, שמירת שבת בהידור, כשרות בהשגחה גדולה, חינוך הבנים בא מלמדים ערליכע אידען.