ב"ה

Daily Study: Hayom Yom

Inhalt anzeigen in :
Sorry, wir können die Seite nicht finden.
Keine Sorge, es wird weniger als 40 Jahre dauern, bis Sie wieder auf dem richtigen Pfad sind!
Besuchen Sie unsere Homepage
Oder besuchen Sie die Homepage von
Jüdische.Info

יום חמישי כח סיון (תש"ג)
שיעורים: חומש: קרח, חמישי עם פירש"י.
תהילים: קלה-קלט.
תניא: כי מקור... '168' מדותיו.

הצ"צ [הצמח צדק] בספרו לבנו אאזמו"ר [אדוני אבי זקני מורי ורבי] מאורע מחייו, סיים: מיט דעם וואס מען העלפט א אידען אין פרנסה, אפילו פארדינען זיבעציג קאפיקעס [מטבע קטנה ברוסיא] אין א קעלבעל, איז אלע שערי היכלות העליונים זיינען פאר איהם אפען.

כעבור כמה שנים סיפר אאזמו"ר [אדוני אבי זקני מורי ורבי] כל הנ"ל [הנזכר לעיל] לאאמו"ר [לאדוני אבי מורי ורבי] והוסיף: מ'באדארף אפילו וויסען די וועג צו די היכלות העליונים, נאר דאס מאכט ניט אויס, עס דארף זיין דער עיקר, העלפען בלבב שלם מיט א געפיל, האבען א געשמאק אין א אידען טאן א טובה.