ב"ה

Daily Study: Hayom Yom

Inhalt anzeigen in :
Sorry, wir können die Seite nicht finden.
Keine Sorge, es wird weniger als 40 Jahre dauern, bis Sie wieder auf dem richtigen Pfad sind!
Besuchen Sie unsere Homepage
Oder besuchen Sie die Homepage von
Jüdische.Info

יום שלישי יז תמוז (תש"ג)
שיעורים: חומש: פנחס,שלישי עם פירש"י.
תהילים:פג-פז.
תניא: אכן מספר...לא תמנוץ.

תענית, סליחות, אבינו מלכנו.

חלוק לוחות הראשונות ולוחות האחרונות:

בלוחות עצמן - הראשונות מעשה אלקים, השניות פסל לך. המכתב - חרות על הלוחות שכדרז"ל [שכדרשת רבותינו זכרונם לברכה] עירובין [נד. א] הוא רק בלוחה"ר [בלוחות הראשונות]. במעלת בני ישראל - בלוחה"ר [בלוחות הראשונות] צדיקים, כשעמדו על הר סיני פסקה זוהמתן, בשניות בעלי תשובה. במעלת משה - במתן תורה ניתן למשה אלף אורות במתנה, ובחטא העגל ניטלו ממנו ולא חזרו בלוחות שניות [רק בשבת נותנים לו כדאיתא בפע"ח [בפרי עץ חיים]. מעלת לוחה"ש [לוחות השניות] שניתן ג"כ [גם כן] הלכות מדרש אגדות כו', כפלים לתושי'[ה] כדאיתא בנדרים [כב. ב], וקירון עור פני משה.