ב"ה

Daily Study: Hayom Yom

Inhalt anzeigen in :

Die gewünschte Seite konnte nicht gefunden werden.


Bedauerlicherweise konnte die gewünschte Seite nicht gefunden werden. Entweder stimmt die URL-Adresse im Browser nicht oder die Seite ist nicht mehr aktuell. Bitte vergewissern Sie sich, dass die eingegebene URL-Adresse richtig ist bzw. probieren Sie es noch einmal diese Seite zu laden (F5-Taste).

Sollten Sie weiterhin Schwierigkeiten mit dem Aufrufen dieser Seite haben, lassen Sie es uns bitte wissen.

יום שישי טו סיון (תש"ג)
שיעורים: חומש: בהעלותך, שישי עם פירש"י.
תהילים: עז-עח.
תניא: והנה בחי'... לי"ח.

בתחילה היה רבינו הגדול אומר דרושים קצרים במאד, מרעישי הלב ומלהיבים מאד, ונקראו בשם "דרכים", אח"כ [אחר כך] נקראו "אגרות" והם ארוכים יותר. אח"כ [אחר כך] השתלשל שנקראו "תורות" והם שרשי הדרושים שבתורה אור ולקו"ת [ולקוטי תורה], אח"כ [אחר כך] ארוכים מעט יותר ונקראו "כתבים", והם בביאור בהשגה רחבה לפי ערך.