ב"ה

Daily Study: Hayom Yom

Inhalt anzeigen in :
Sorry, wir können die Seite nicht finden.
Keine Sorge, es wird weniger als 40 Jahre dauern, bis Sie wieder auf dem richtigen Pfad sind!
Besuchen Sie unsere Homepage
Oder besuchen Sie die Homepage von
Jüdische.Info

יום שני יא סיון (תש"ג)
שיעורים: חומש: בהעלותך, שני עם פירש"י.
תהילים: ס-סה.
תניא: והמשל... '156' ואפס בלעדו.

משיחות אאמו"ר [אדוני אבי מורי ורבי]: אין דער עבודה פון עבודת ה' ע"ד [על דרך] החסידות, זיינען פאראן אלע מדריגות... די דרגא פון מת באדארף קיין סך הסבר ניט האבען. עס איז אבער אויך פאראן - ת"ל [תודה לא-ל] - תחית המתים אין עבודה רוחנית. א מת איז קאלט, עס איז ניטא אזא קאלטע זאך ווי שכל הטבעי און שכל אנושי, און ווען דער שכל הטבעי פארשטעהט א השגה אלקית און די מדות שבשכל ווערען נתפעל און גערירט פון דעם געשמאק שכלי, איז דאס דער אמת'ער תחית המתים.