ב"ה

Daily Study: Hayom Yom

Inhalt anzeigen in :
Sorry, wir können die Seite nicht finden.
Keine Sorge, es wird weniger als 40 Jahre dauern, bis Sie wieder auf dem richtigen Pfad sind!
Besuchen Sie unsere Homepage
Oder besuchen Sie die Homepage von
Jüdische.Info

יום רביעי יד תשרי, ערב חג הסוכות (תש"ד)
שיעורים: חומש: ברכה,רביעי עם פירש"י.
תהילים: עב-עו.
תניא: אך האמת...יאהב ה' וכו'.עירוב תבשילין.

אין מוסיפין על שתי ערבות, משא"כ [מה שאין כן] בהדסים.

מהדרים לאגוד הלולב בסוכה ובערב יו"ט [יום טוב]. על הלולב שתי כריכות - ומשתדלים ששתיהם תהיינה מכוסות בהדסים וערבות, גם כריכה העליונה במעט על כל פנים - ומלבד זה שלש כריכות שבהם אוגד ההדסים והערבות עם הלולב, שלש אלו במשך טפח אחד.